Zapraszamy
wszystkich uczniów klas 4-7 Szkoły Podstawowej nr 45

do udziału w różnych konkursach w ramach

ROKU HERBERTOWSKIEGO

 

KONKURS WIEDZY O ŻYCIU I TWÓRCZOŚCI POETY

dla uczniów klas 4-7

Termin: kwiecień 2018 r.

Odpowiedzialna: p. Ewa Cydejko

 

KONKURS LITERACKO-MUZYCZNY (recytatorski)

dla uczniów klas 4-7

Termin: kwiecień 2018 r.

Odpowiedzialna: p. Ewa Goljan i p. Danuta Bazylewicz

 

KONKURS PLASTYCZNY

dla uczniów klas 4-7

Termin składania prac do: 16.04.2018 r.

Odpowiedzialni: p. Monika Galińska

 

KONKURS POETYCKI „I ty możesz zostać poetą”

dla uczniów klas 4-7

Termin składania prac do: 9.04.2018 r.

Odpowiedzialni: p. Bożena Malec

 

KONKURS „Herbert po angielsku”

dla uczniów klas 5-7

Termin składania prac do: 11.05.2018 r.

Odpowiedzialni: p. Anna Moroziewicz i p. Aleksandra Wons-Łukasik

 

KONKURS na prezentację multimedialną o patronie szkoły

dla uczniów klas 6-7

Termin składania prac do: 9.04.2018 r.

Odpowiedzialni: p. Piotr Zalewski i Robert Braniewski

 

Szczegóły informacyjne i zgłoszenia u nauczycieli odpowiedzialnych za poszczególne konkursy.

Pin It