Serdeczne gratulacje składamy wszystkim uczestnikom konkursu z okazji Dnia Ziemi. Poziom prac konkursowych był bardzo wysoki. Nasi uczniowie wykazali się wielkiego talentem i kreatywnością. Prace plastyczne oraz wiersze zgłoszone do konkursu były bardzo ciekawe i zróżnicowane. Organizator konkursu postanowił nagrodzić autorów wszystkich prac. Nagrody można odbierać od dnia 17 maja 2021 r. bezpośrednio od organizatora konkursu Pana Szymona Pawłowicza.

Lista zwycięzców:

Prace plastyczne:

  • Martyna Begier 1a
  • Nikola Begier 2b
  • Ola Ferdynus 1b
  • Wiktoria Gap 5b
  • Mirek Kulhawczuk 2b
  • Basia Ślepko 1b

Prace poetyckie:

  • Milena Czech 7d
  • Lidia Kulhawczuk 6c
  • Karol Puzio 6c
  • Tytus Ślepko 2a

Prace konkursowe dostępne są pod adresem https://sp45-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/amajewski_zso1_lublin_pl/Ekxkil421DRMqp4iCk6p0KEBqjGPmQbyUhSmAWfl8o9ZAA?e=TSZbP1

Organizator konkursu:

Szymon Pawłowicz

Nauczyciel geografii

Pin It