Środa https://sp45-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/arekmajewski_sp45_onmicrosoft_com/EflsAJclDU5OgMpP3CAihikBHJpt5w1oZeIMsfVWKKsJ7Q?e=QCYWQ7

Czwartek https://sp45-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/arekmajewski_sp45_onmicrosoft_com/Ebhf4U4CMG1Kh2XVIYa_eBgBIXXQYFHYZgDhhBfA0gI_uQ?e=OGYLBv

Pin It