https://www.gov.pl/documents/1764330/1771664/prezentacja_rekrutacja_2.pdf/39334d3b-6b09-b8fe-9190-8081e4f61753

https://www.gov.pl/documents/1764330/1771664/prezentacja_rekrutacja_ponadpod_ponadgi_2018%2BCKE_CALOSC_wysoka_jakosc.pdf/e0501296-ae82-0341-6d4c-1730b19ae2a0

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-edukacyjna-liceow-ogolnoksztalcacych,349,10 82,1.html
https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/oferta-edukacyjna-szkol-zawodowych,351,1082,1.html

https://goo.gl/images/HU4gWK

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

Pin It