Wyszukanie kwalifikacji wchodzących w skład wylosowanych zawodów oraz ułożenie ścieżki/ścieżek rozwoju zawodowego pozwalających na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zawodach wymienionych na stronie http://www.kluczdokariery.pl/katalogzawodow/najpopularniejsze-zawody.html

Tworzymy wspólnie definicję pojęcia kwalifikacje.

https://www.youtube.com/watch?v=azUQyU4Yz_k

Pin It