Samorząd Uczniowski w naszej szkole działa od 1987 roku, czyli od początku funkcjonowania SP 45. Od 2007 roku prowadzimy BLOGA z opisem naszych działań, z bogatym zasobem fotograficznym naszych akcji. W tym roku szkolnym dzieci z SU przeprowadzają nową inicjatywę o nazwie "Pamiętamy! Akcje rocznicowe". Celem projektu jest zwrócenie uwagi uczniom na ważne rocznice wydarzeń historycznych z dziejów naszej ojczyzny. W tym roku rocznice z liczbą "9" na końcu. Szukajcie naszych wystawek i wystaw w salach, w gablotach, na korytarzach. Czytajcie, oglądajcie i pamiętajcie!

Pierwsza pielgrzymka papieża do kraju

450-lecie Unii Lubelskiej

30-lecie demokratycznej Polski

80-lecie napaści Niemiec i ZSRR na Polskę

Pin It