Główne cele projektu

 1. Kształtowanie u dzieci w wieku 6-10 lat kluczowych kompetencji w zakresie wybranych cech definiujących pojęcie „przedsiębiorczości”, jako postawy umożliwiającej spełnianie własnych marzeń. 
  2. Inspirowanie dzieci do twórczego myślenia i rozwijania zainteresowań i pasji.
  3. Propagowanie kultury innowacyjności i przedsiębiorczości.
  4. Promocja gospodarczego wizerunku Lublina.

  Uczestnicy

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku 6 – 10 lat, ich rodziców oraz nauczycieli. W II edycji wezmą udział placówki oświatowe z terenu miasta Lublin i z okolic

W ramach projektu odbędzie się pięć tematycznych spotkań

 1.  „Zapoznanie z Koziołkiem Biznesmenem”
 2. „Trudne pojęcie - przedsiębiorczość”
 3. „Moja pasja, talent”
 4. ,,Wizyta w firmie’’
 5. ,,Zakładamy własną firmę - eksperyment’’

Warsztaty prowadzone będą przez przeszkolonych animatorów – studentów Pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS.

Więcej informacji na stronie Wydziału Pedagogiki i Psychologii UMCS w zakładce „Projekty” oraz na stronie UM: przedsiebiorczedzieciaki.lublin.eu

 

Pin It