Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas IV-VIII wraz z rodzinami do udziału w konkursie na najlepszą szopkę bożonarodzeniową.

 

Cele konkursu:

 • Kultywowanie wśród uczniów tradycji
 • Poznanie i zapamiętanie wydarzeń związanych z narodzeniem Jezusa,
 • Poznanie chrześcijańskiej wymowy świątecznych zwyczajów związanych z domowym przygotowaniem szopki bożonarodzeniowej,

Zasady konkursu szkolnego:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV-VIII , którzy we współpracy z członkami swoich rodzin wykonają szopkę bożonarodzeniową
 • Wykonaną pracę konkursową należy podpisać pismem drukowanym (imię i nazwisko, klasa) w widocznym miejscu.
 • Prace powinny mieć formę przestrzenną. Nie będą przyjmowane prace płaskie.
 • Prace należy składać w pokoju nauczycielskim Szkoły Podstawowej nr 45 do dnia 20 grudnia 2018 r.
 • Trzy najlepsze prace zostaną nagrodzone. Istnieje ponadto możliwość przyznania wyróżnień.
 • Prace zostaną wyeksponowane na wystawach zorganizowanych w szkole i w kościele pw. Dobrego Pasterza.

Przy ocenie prac konkursowych komisja weźmie pod uwagę:

 • Zgodność z tematyką i celem Konkursu;
 • Ogólne wrażenie artystyczne, estetykę oraz zgodny z chrześcijańskim przesłaniem wizerunek szopki;
 • Wartość merytoryczną i walory edukacyjne szopki.

Koordynator konkursu: Arkadiusz Majewski

Pobierz cały regulamin

Pin It