Pani Joanna Jeremicz-Łazuka, pedagog szkolny zaprosiła do naszej szkoły przedstawiciela Straży Miejskiej w Lublinie.

„Cyberprzemoc (agresja elektroniczna)

– stosowanie przemocy poprzez: prześladowanie, zastraszanie, nękanie, wyśmiewanie innych osób z wykorzystaniem Internetu i narzędzi typu elektronicznego takich jak: SMS, e-mail, witryny internetowe, fora dyskusyjne w internecie, portale społecznościowe i inne. (Wikipedia)

13. 11.2018 w klasach 2b, 3a, 3b pani ze Straży Miejskiej w Lublinie przeprowadziła zajęcia „Stop cyberprzemocy”.

Celem spotkania było zwrócenie uwagi uczniów na zjawisko cyberprzemocy oraz uwrażliwienie ich na problem przemocy z użyciem Intenetu oraz telefonów komórkowych. Dzieci dowiedziały się, jakie działania powinna podjąć ofiara i gdzie może szukać pomocy. Spotkanie urozmaicone zostało pokazami krótkich filmików związanych ze stosowaniem przemocy w sieci i bezpieczeństwem młodych użytkowników.

Pin It