W naszej świetlicy dzieci wzięły udział w tygodniowym cyklu zajęć o tematyce historycznej przybliżającym im istotę Narodowego Święta Niepodległości obchodzonym 11 listopada. Podczas zajęć dzieci zapoznały się z podstawowymi symbolami narodowymi – flagą, godłem, hymnem – oraz z historią obchodów tego święta. Dzieci śpiewały pieśni patriotyczne. Oglądały film „Polskie Symbole Narodowe. Polak Mały”. Wspólnie przygotowały różnymi technikami prace plastyczne – flagę, godło i kotyliony  w barwach narodowych. Piękne prace ozdobiły naszą świetlicę i korytarz.

Pin It