1. Do 26 września 2018 r. wychowawcy wspólnie z klasą typują od 1 do 3 osób ubiegających się o wybór do Samorządu Uczniowskiego (SU) na rok szkolny 2018/2019.

2. Od 27 września do 9 października 2018 r. trwa kampania wyborcza. Kandydaci przygotowują plakat wyborczy i wieszają go na niebieskich tablicach na 2 piętrze w segmencie B.

3. 10 października 2018 r. odbędą się wybory do SU. Lokal Komisji Wyborczej znajdować się będzie na 2 piętrze w segmencie B. Głosujemy od 7.50 do 13.25 na przerwach.

4. 12 października 2018 r. na stronie internetowej zostaną podane wyniki wyborów. 

5. Kadencja nowego składu SU rozpocznie się 15 października 2018 r.

Opiekunowie SU.

Pin It