Zestawienie wyników nauczania i wychowania w SP nr 45

w roku szkolnym 2017/2018 - II semestr

 

W klasach I-VII zapisanych jest 421 uczniów

W oddziale „0” zapisanych jest 22 dzieci

Liczba uczniów W klasach I – III W klasach IV – VII
zapisanych 148 273
klasyfikowanych 148 272
bez ocen ndst. 148 272
frekwencja 93% 90,2%

 

Klasy I-III

Zapisanych 148 uczniów

Uczniowie najlepsi Uczniowie najsłabsi
kl. I - 19 kl. I - 1
kl. II - 8 kl. II - 9
kl. III - 24 kl. III - 8
Razem - 51 Razem - 18

 

Średnia ocen klas IV – VII wyniosła 4,37

Średnia ocen poszczególnych klas

Poziom klas a b c d
IV 4,68 4,40 4,30 4,40
V 4,62 4,19 4,53  
VI 4,12 4,40 4,68  
VII 4,30 4,65 3,59  

 

Klasy z najwyższą średnią ocen:

1 - kl. IV a i VI c – 4,68

2 - kl. VII b – 4,65

3 - kl. V a – 4,62

 

Oceny celujące - 524

kl. 4 – 117

kl. 5 – 86

kl. 6 – 126

kl. 7 – 192

 

Uczniowie ze średnią ocen powyżej 4,75 i wz.orowym zachowaniem – 95 uczniów

Poziom klas a b c d razem
IV 11 7 6 6 30
V 14 6     20
VI 5 10 8   23
VII 9 10 3   22

 

Oceny z zachowania:

Wz.orowe – 133

Bardzo dobre – 75

Dobre – 56

Poprawne – 7

Nieodpowiednie - 2

 

Primus Inter Pares

1. Czech Milena kl. 4d

2. Ryszkowska Julia kl. 5a

3. Dąbek Paulina kl. 6c

4. Warda Urszula kl. 7b

 

Stypendium Dyrektora Szkoły za wyniki w nauce

1. Jakub Kowalczyk śr. ocen – 5,93 wz.. zachowanie

2. Czech Milena śr. ocen – 5,91 wz. zachowanie

3. Flis Zuzanna śr. ocen – 5,82 wz. zachowanie

4. Agnieszka Zadora śr. ocen – 5,71 wz. zachowanie

5. Czubara Zuzanna śr. ocen – 5,64 wz. zachowanie

6. Zielińska Karolina śr. ocen – 5,64 wz. zachowanie

7. Ryszkowska Julia śr. ocen – 5,64 wz. zachowanie

8. Joanna Pitucha śr. ocen – 5,64 wz. zachowanie

9. Warda Urszula śr. ocen – 5,64 wz. zachowanie

10. Kosyl Nikola śr. ocen – 5,60 wz. zachowanie

 

Stypendium sportowe

1. Skawińska Julia

2. Kusiak Maja

 

Laureaci i finaliści konkursów przedmiotowych organizowanych

przez Lubelskiego Kuratora Oświaty

LAUREAT

Jakub Kowalczyk kl. VII a

Konkurs z języka polskiego - n. przygotowujący p. Bożena Malec

FINALIŚCI

Agnieszka Zadora kl. VII a

Konkurs z języka polskiego - n. przygotowujący p. Bożena Malec

Konkurs matematyczny - n. przygotowujący p. Grażyna Zwolińska

Szymon Winnicki kl. VII a

Konkurs matematyczny - n. przygotowujący p. Grażyna Zwolińska

Agnieszka Wiak kl. VII a

Konkurs historyczny - n. przygotowujący p. Marek Czech

Jakub Kowalczyk kl. VII a

Konkurs matematyczny - n. przygotowujący p. Grażyna Zwolińska

Konkurs historyczny - n. przygotowujący p. Marek Czech

Konkurs z języka angielskiego - n. przygotowujący p. Marcin Sadowski

 

{phocadownload view=file|id=1|target=s}

Pin It