Komunikat nr 18/20/21

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 45

oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego

od dnia 3 maja do dnia 16 maja 2021 r.

  1. Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021) zawiesza się zajęcia stacjonarne od dnia 3 maja 2021 r. do dnia 16 maja 2021 r. dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego.
  2. Zajęcia w klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  3. Zajęcia w klasach I - III Szkoły Podstawowej nr 45 od 3 maja 2021 r. będą realizowane w formie stacjonarnej. Od 4 maja 2021 r. czynna będzie świetlica szkolna w godz. od 6.30 do godz. 17.00 oraz stołówka.
  4. Zajęcia w klasach I-III Szkoły Podstawowej nr 45 będą prowadzone zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych z dnia 4.05.2021 r. Szczegółowe Procedury BHP dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 45, ich rodziców i pracowników szkoły określone są w załączniku nr 1.

Wojciech Kalicki

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

ZAŁĄCZNIK NR 1
Procedura BHP dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 45, ich rodziców i pracowników szkoły – nauczanie stacjonarne od 4 maja 2021 r.

Pin It