Komunikat nr 17/20/21

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 45

oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego

od 26 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r.

  1. Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021) zawiesza się zajęcia stacjonarne od dnia 26 kwietnia 2021 r. do dnia 30 kwietnia 2021 r. dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego.
  2. Zajęcia w klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
  3. Zajęcia w klasach I - III Szkoły Podstawowej nr 45 od 26 kwietnia 2021 r. do 30 kwietnia 2021 r. będą realizowane w formie hybrydowej – część zajęć stacjonarnie, część zdalnie. Harmonogram tych zajęć w załączeniu. Dla uczniów korzystających z nauki stacjonarnej będzie zapewniona opieka świetlicowa od godz. 6.30 do godz. 17.00. Czynna również będzie stołówka szkolna.
  4. W tym okresie, dla dzieci uczących się zdalnie z klas I-III Szkoły Podstawowej nr 45, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, będzie zorganizowana opieka świetlicowa na terenie szkoły na wniosek rodzica.
  5. W wyjątkowych sytuacjach dla uczniów, którzy ze względu na niepełnosprawność lub inne przyczyny uniemożliwiające uczniowi naukę zdalną w domu, zostaną zorganizowane zajęcia w szkole, na uzasadniony wniosek rodzica.
  6. Zajęcia hybrydowe w klasach I- III Szkoły Podstawowej nr 45 będą prowadzone zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych. Szczegółowe Procedury BHP dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 45, ich rodziców i pracowników szkoły określone są w załączniku nr 1 /plik poniżej/.
  7. Wniosek, o którym mowa w pkt. 4 lub 5, skierowany do dyrektora szkoły, należy przesłać drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wojciech Kalicki

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Harmonogram zajęć w klasach I – III Szkoły Podstawowej nr 45

w dniach 26 - 30 kwietnia 2021 r.

Klasy 1a, 1b, 2b nauczanie stacjonarne, w budynku szkoły w dniach 26, 27, 28 kwietnia (poniedziałek, wtorek, środa), a w dniach 29, 30 kwietnia (czwartek, piątek) nauczanie zdalne, w domu.

Klasy 2a, 3a, 3b nauczanie zdalne, w domu w dniach 26, 27, 28 kwietnia (poniedziałek, wtorek, środa), a w dniach 29, 30 kwietnia (czwartek, piątek) nauczanie stacjonarne, w budynku szkoły.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - PROCEDURY BHP DLA UCZNIÓW KLAS 1-3 OBOWIĄZUJĄCE W TRAKCIE NAUCZANIA HYBRYDOWEGO 

Pin It