W dniu 29 grudnia 2020 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała aktualizację Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującą w roku szkolnym 2020/2021. Zachęcamy ósmoklasistów i ich rodziców do zapoznania się z dokumentem:

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY - aktualizacja z dnia 19 kwietnia 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 25 do 27 maja 2021 r. - SZCZEGÓŁY

Dodatkowo polecamy naszym uczniom z klas 8 zapoznać się z poniższą prezentacją:

PREZENTACJA O EGZAMINACH W 2021 R.

Pin It