Z dniem 9 listopada 2020 r. na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 wprowadzona zostaje aktualizacja procedur BHP obowiązujących w trakcie pandemii Koronawirusa COVID-19.

Tym samym ust. 4 pkt. 4 niniejszego dokumentu przyjmuje następujące brzmienie:

"Wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 45 oraz uczniowie XIV Liceum Ogólnokształcącego mają obowiązek zakrywać nos i usta po wejściu do budynku szkoły, na korytarzach, w stołówce do chwili rozpoczęcia spożywania posiłku i po nim, w bibliotece szkolnej, w łazienkach, a także w pomieszczeniach służbowych, takich jak sekretariat, gabinety pracowników szkoły, pokój nauczycielski oraz inne przestrzenie wspólne."

Poniżej udostępniamy aktualny dokument.

Pin It