Szanowni Państwo rodzice/prawni opiekunowie,

w dniu 6 października 2020 r. (wtorek) w godz. 16.30-17.30 odbędą się zdalne konsultacje indywidualne dla rodziców uczniów naszej szkoły.

Rodzic/prawny opiekun loguje się na konto ucznia na platformie MS Teams i dzwoni do wybranego nauczyciela na audio lub wideo spotkanie.

Dopuszczalna jest inna zdalna forma kontaktu rodzica/prawnego opiekuna z nauczycielem po wcześniejszym ustaleniu (np. telefon, skype etc).

Przypominamy, że we wszystkich sprawach mogą Państwo kontaktować się w dowolnym czasie z wychowawcami klas i nauczycielami poszczególnych przedmiotów za pośrednictwem wiadomości w dzienniku elektronicznym.

 

Pin It