Szanowni Państwo!
Rodziców/prawnych opiekunów dzieci zainteresowanych korzystaniem z zajęć opiekuńczo-dydaktycznych, zajęć rewalidacyjnych, konsultacji oraz pracą biblioteki szkolnej od 25 maja 2020 r. prosimy o zapoznanie się z niniejszą procedurą i stosowanie się do zaleceń w niej zawartych.
 
 
Harmonogram zajęć:
 
Zajęcia opiekuńczo-dydaktyczne dla zainteresowanych uczniów z klas 1-3 (klasy pierwsze - sala E19, klasy drugie i trzecie - sala E28) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 11.00, świetlica od 11.00 do 17.00. Zapisy na zajęcia przyjmują p. wychowawczynie. Nauka zdalna dla uczniów pozostających w domu trwa nadal.
 
Zajęcia rewalidacyjne - dzień i godzina ustalany indywidualnie przez nauczyciela-specjalistę z rodzicem ucznia.
 
Biblioteka szkolna - od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00
 
Konsultacje dla ósmoklasistów z przedmiotów egzaminacyjnych:
 
PRZEDMIOT NAUCZYCIEL KLASA DZIEŃ, GODZINA, FORMA/SALA
JĘZYK POLSKI ANDRZEJ ZEGZDRYN 8A

Piątek 12.45-13.30, on-line MS Teams

JĘZYK POLSKI EWA GOLJAN 8B Czwartek, 14.00-14.45, on-line MS Teams
JĘZYK POLSKI BOŻENA MALEC 8C Czwartek, 8.00-9.00, on-line MS Teams
JĘZYK ANGIELSKI ALEKSANDRA WONS-ŁUKASIK 8A Wtorek, 10.00-10.45, on-line MS Teams
JĘZYK ANGIELSKI ANNA MOROZIEWICZ 8C, 8B Czwartek, 8.45-9.30, on-line MS Teams
JĘZYK ANGIELSKI MARCIN SADOWSKI 8C, 8B Środa, 13.00-14.00, B9
MATEMATYKA ANNA KORZEC 8A Piątek, 8.50-9.35, on-line MS Teams
MATEMATYKA ANNA KORZEC 8C

Piątek, 8.00-8.45, on-line MS Teams

MATEMATYKA GRAŻYNA ZWOLIŃSKA-DOMAŃ 8B

Wtorek, 11.30-12.15, on-line MS Teams

Pin It