Informujemy o możliwości użyczenia uczniom Szkoły Podstawowej nr 45 sprzętu komputerowego (komputer stacjonarny) z przeznaczeniem uczenia się na odległość na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych. Poniżej zamieszczone są szczegóły dotyczące użyczenia oraz niezbędne dokumenty.

Opis procedury ------------------->

 

pobierz

Wzór wniosku --------------------->

 

pobierz

Wzór umowy użyczenia ------------>

 

pobierz

Protokół zdawczo-odbiorczy ------>

 

pobierz

Pin It