Drukuj

W związku ze zwiększoną ilością czasu poświęcanego przez uczniów na korzystanie z narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnej, w tym z sieci globalnej Internet zachęcamy do przypomnienia podstawowych zasad bezpieczeństwa w sieci. Warto również przypomnieć zagrożenia z jakimi wiąże się korzystanie z zasobów sieci Internet oraz komunikowanie się za jej pośrednictwem.

Polecamy wszystkim uczniom i ich rodzicom serwis sieciaki.pl