Dnia 13 marca 2020 r. zdalnie obradowała komisja konkursowa w składzie:

- Arkadiusz Majewski (przewodniczący)

- Grażyna Zwolińska-Domań

- Ewa Cydejko.

Nasze święto matematyki mimo niewątpliwych utrudnień związanych z sytuacją na świecie spotkało się z dużym i pozytywnym odbiorem. W ciągu kilkunastu godzin zgłoszonych zostało 24 wiersze, których poziom artystyczny i merytoryczny należy określić jako bardzo wysoki.

Nagrodę główną, którą jest żarówka z głośnikiem bluetooth, ocena cząstkowa 6 z matematyki oraz dyplom otrzymuje:

  • Antoni Wiącek z klasy 5a

Wyróżnienia w konkursie oraz oceny cząstkowe 6 z matematyki i dyplomy uznania otrzymują ponadto:

  • Liliana Drzewiecka z klasy 6a
  • Julia Gajska z klasy 5b
  • Franciszek Chwedeńczuk z klasy 7a

Nagrody zostaną wręczone uczniom po wznowieniu zajęć edukacyjnych w szkole. Wtedy też nauczyciele matematyki postawią wymienionym powyżej uczniom oceny 6.

Wszystkie otrzymane utwory zostaną zaprezentowane całej społeczności szkolnej po powrocie do systematycznej pracy. Jeżeli któryś z uczestników nie wyraża zgody na udostępnienie utworu na terenie szkoły powinien wysłać wiadomość z taką informacją w dzienniku elektronicznym do organizatora konkursu Pana Arkadiusza Majewskiego.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wysiłek i chęć włączenia się w nasze wspólne świętowanie Dnia Matematyki. Niech wasze osiągnięcia matematyczne rosną w tempie wykładniczym!

Zamieszczamy wiersz laureata konkursu:

"Matma to zabawa"


Matma to zabawa,
To wcale nietrudna sprawa.


Kątów dzisiaj się uczymy,
I ułamki powtórzymy.


Kąt rozwarty czy kąt ostry?
Może jednak to kąt prosty?


Przyległy czy wierzchołkowy?
Mam od tego zawrót głowy.


Trójkąt zawsze ma trzy kąty,
A co, gdy są trzy trójkąty?


Suma kątów jednakowa,
Aż od stopni boli głowa.


A ułamki, dobrze wiecie,
To najprostsza rzecz na świecie.


Licznik w górze, mianownik w dole,
Mnożyć niż dodawać wolę.


Niewłaściwy czy mieszany?
My odpowiedź dobrze znamy.


Bo my matmy się uczymy

I ją wszyscy dziś lubimy.

Antoni Wiącek z kl. 5a

 W najbliższy poniedziałek planujemy zorganizowanie kolejnego konkursu. Już teraz zapraszamy do wzięcia w nim udziału, a temat i zasady zostaną opublikowane na stronie szkoły!!!

---------------------------------------------------------

Informujemy ponadto o przeniesieniu konkursu matematycznego Kangur na 16 kwietnia 2020 roku.

https://www.kangur-mat.pl/

---------------------------------------------------------

 

 

W trudnym dla nas wszystkich czasie

Dzień Królowej Nauk mamy.

Pracuj w domu, a nie w klasie,

na twój wierszyk dziś czekamy!!!

Zapraszamy wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 45 im. Z. Herberta do udziału w konkursie zorganizowanym z okazji Dnia Matematyki.

Aby wziąć udział w konkursie należy w dniu 12 marca 2020 r. przesłać za pomocą dziennika elektronicznego do nauczyciela Pana Arkadiusza Majewskiego wiersz rymowany dotyczący zagadnienia - tematu - problemu matematycznego.

Przy ocenie utworów będą brane pod uwagę następujące kryteria:

- poprawność merytoryczna

- atrakcyjność ujęcia problemu

- poprawność rymów

- poziom utworu w odniesieniu do wieku autora.

Utwory mogą być tworzone wspólnie z rodzicami/opiekunami prawnymi. W zgłoszeniu wysłanym za pomocą dziennika elektronicznego należy zamieścić imię i nazwisko autora/autorów.

Autor najlepszego wiersza otrzyma wyjątkową nagrodę, jaką jest żarówka LED z głośnikiem bluetooth sterowana za pomocą pilota. Można ją zastosować wkręcając do standardowej oprawy.

Wyniki już jutro na stronie internetowej szkoły.

zarowka bluetoth

Pin It