W dniu 19 lutego 2020 roku w murach Zespołu Szkół nr 5 im. Jana Pawła II odbyła się VI edycja Konkursu Wiedzy o Prawie. Wśród 19 szkół biorących udział w tym wydarzeniu znalazła się także Szkoła Podstawowa nr 45 im. Zbigniewa Herberta. Do reprezentowania szkoły zostały wyznaczone osoby, które wcześniej uzyskały najwięcej punktów w I etapie konkursu. Tego zaszczytu dostąpili Franciszek Martyn, Michał Lisak i Iga Grzyb, będąc pod opieką nauczyciela historii i wos p. Adriana Ratyńskiego. Uczniowie z wielkimi nadziejami przystąpili do II etapu konkursu, który miał wyłonić trzy najlepsze drużyny z województwa lubelskiego. W tej części, uczestnicy odpowiadali na cztery wylosowane pytania, przed komisją składającą się z wielu wybitnych znawców tematyki prawniczej m.in. pracowników uczelni KUL. Pomimo tego, że naszym uczniom nie udało się zakwalifikować do III etapu, wypowiadali się bardzo entuzjastycznie o organizacji konkursu i byli zadowoleni z faktu, że mogli wziąć udział w takim wydarzeniu.

Pin It