W dniach 18 i 19 listopada 2019 r w klasach 3,4,5 i 6 odbyły się w naszej szkole zajęcia „Stop cyberprzemocy” prowadzone przez p. Martę Mścisz - młodszego specjalistę ze Straży Miejskiej w Lublinie. Podczas prowadzonych zajęć uczniowie dowiedzieli się co to jest cyberprzemoc, jak sobie z tym zjawiskiem radzić, do kogo można zwrócić się o pomoc. Każdy uczeń uczestniczący w zajęciach otrzymał komplet materiałów dydaktycznych, w których szczegółowo zostały omówione zjawiska cyberprzemocy.

Za organizację zajęć odpowiadała Pani pedagog Danuta Gromczyńska.

Pin It