Przez cały wrzesień i połowę października 2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej nr 45 uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji społecznej Fundacji im. Zbigniewa Herberta pt. „Podaruj wiersz”. Udział w akcji wzięło ponad 60 uczniów, głównie z klas V i VI naszej szkoły. Ich zadaniem było najpierw dokonanie wyboru osoby ze swojego otoczenia (np. wśród rodziny, przyjaciół , sąsiadów), której chcieliby ofiarować wiersz. Następnie uczniowie szukali odpowiedniego utworu poetyckiego pasującego do wybranej osoby. Kolejnym krokiem było piękne odręczne przepisanie wiersza na specjalnej papeterii. I wreszcie – podarowanie tak przygotowanego wiersza osobie, dla której został wybrany. Akcja, mająca na celu budowanie sieci pozytywnych międzyludzkich relacji, rozbudzanie wrażliwości na drugiego człowieka i na słowo poetyckie, spotkała się z dużym zainteresowaniem młodych ludzi. Chętnie obdarowywali wierszami swoich bliskich (niektórzy nawet po kilka osób), wzbudzając zaciekawienie, radość, wzruszenie. Wszystkim, którzy wzięli udział w akcji „Podaruj wiersz”, serdecznie dziękujemy!

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej akcji w galerii.

Pin It