14.10.2019r. (poniedziałek)
jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych
(Dzień Edukacji Narodowej).

W tym dniu funkcjonować będzie
świetlica szkolna, zerówka oraz stołówka.

Pin It