Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego

Szkoły Podstawowej nr 45 im. Z. Herberta w Lublinie

W poniedziałek 7 października 2019 r. odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Nad prawidłowością przebiegu głosowania czuwała komisja w składzie: Oliwia Frączek i Joanna Jaroszewska z klasy 6b oraz nadzorujący ich pracę Pan Arkadiusz Majewski.

W wyborach wzięło udział 151 uczniów uprawnionych do głosowania. Frekwencja tym samym wyniosła 54%.

Do pracy w Samorządzie Uczniowskim zgodnie z kolejnością wynikającą z liczby głosów zostali wybrani:

  1. Sara Werner z kl. VId (28 głosów)

  2. Karolina Drobik z kl. VIIIb (24 głosy)

  3. Julia Kozłowska z kl. Vc (16 głosów)

  4. Karolina Zielińska z kl. VIc (14 głosów)

  5. Wojciech Szyndela z kl. Vb (11 głosów)

  6. Jessica Sowińska z kl. VIc (10 głosów)

  7. Natalia Leśniewska z kl. VIIb (9 głosów)

  8. Iga Tryl z kl. IVb (8 głosów)

  9. Oskar Wiernio z kl. VIIIc (7 głosów)

  10. Klaudia Kosicka z kl. VIa (6 głosów)

Pozostali kandydaci nie przekroczyli progu wyborczego wynoszącego 5 głosów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim kandydatom za aktywne przeprowadzenie kampanii wyborczej, komisji oraz uczniom, którzy wzięli udział w głosowaniu. W ten sposób nasza młodzież bierze udział w kreowaniu działań podejmowanych na terenie szkoły włączając się w kształtowanie jej wizerunku. Serdecznie zapraszamy wybrane osoby do pracy i zachęcamy do odważnego wprowadzania w życie swoich pomysłów.

Zapraszamy do zobaczenia zdjęć z przebiegu kampanii wyborczej i głosowania w galerii zdjęć.

Pierwsze zebranie nowowybranego Samorządu Uczniowskiego odbędzie się we wtorek 8 października 2019 r. o godzinie 11.20 w pracowni komputerowej (sala B36) i potrwa około 20 minut. Zapraszamy wybrane osoby!!!

Arkadiusz Majewski

Opiekun Samorządu Uczniowskiego

Pin It