Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza  528 złotych netto.

Wnioski o udzielenie stypendium rodzice powinni złożyć do pedagoga szkolnego SP 45 do 15 września 2020 roku.
Szczegółowy regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym znajduje się na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły, u pedagoga szkolnego oraz na stronie Urzędu Miasta pod wskazanym poniżej adresem.

https://lublin.eu/mieszkancy/edukacja/dla-ucznia/stypendia-szkolne/

Danuta Gromczyńska

Pedagog Szkolny

Pin It