W  związku z obecną sytuacją nastąpiło wiele zmian w naszym życiu.

Koniecznością  stała  się nauka  na  odległość. Bardzo ważne  jest  więc zorganizowanie  dzieciom  odpowiednich  warunków nauki w domu aby ten czas był efektywnie wykorzystany. Wychodząc naprzeciw potrzebom Rodziców propozycja kilku przydatnych wskazówek, które ułatwią naukę dzieciom w domach.

       
          .  W rozmowach z dzieckiem podkreślaj znaczenie i wartość nauki w życiu człowieka,
          .  Doceniaj pracę i samodzielność dziecka,
          .  Dostrzegaj osiągnięcia dziecka - to go motywuje,
          .  Podkreślaj mocne strony dziecka,
          .  Wskaż, nad czym mogłoby jeszcze popracować,
          .  Zachęcaj do samooceny,
          .  Zamiast  kontrolować i wypytywać, słuchaj uważnie i okaż zrozumienie dla uczuć swojego dziecka,
          .  Nie krytykuj, nie oceniaj ,
          .  Oddaj dziecku odpowiedzialność za naukę, gdy o czymś zapomni, pozwól mu ponieść konsekwencje i zachęć do wyciągania wniosków,
          .  Nie stawiaj wymagań, które przekraczają możliwości dziecka,
          .  Pomagaj w rozwinięciu umiejętności potrzebnych w nauce,
          .  Naucz dziecko traktować naukę jak wyzwanie,
          .  Wspieraj!
 
 
                Jak zorganizować  dzieciom warunki do nauki w domu
                        
        Wskazówki dla rodziców :
       
        1. Zanim dziecko usiądzie do zeszytów, warto zadbać, by nic go nie rozpraszało.
        2. Zadbaj by miało swój kącik do nauki przystosowany do wzrostu dziecka.
        3. Na biurku powinny być rzeczy aktualnie potrzebne do pracy.
        4. Zadbaj o odpowiednie oświetlenie.
        5. Zadbaj o odpowiednią temperaturę w pokoju, 20-21 stopni Celsjusza,
        6. Dziecko nie może odrabiać zadanych prac przez dwie godziny bez przerwy. Podczas nauki wskazane są krótkie 10-15 minutowe przerwy.
        7. W czasie pracy dziecka, dyskretnie sprawdzaj czy rzeczywiście się uczy.
Pin It