Opis alternatywny powinien przekazać treść ilustracji

Informujemy, że zebrania wychowawców klas z rodzicami odbędą się dn. 20 marca 2018 r. zgodnie z następującym harmonogramem:

  • godz. 16:30
Pin It