Spotkanie z kandydatami na uczniów SP 45 i ich rodzicami, połączone z lekcjami otwartymi, konkursami, zabawami integracyjnymi i prezentacją szkoły.

Pin It