Zabawy andrzejkowe, choinkowe i inne dyskoteki organizowane przez Samorząd Uczniowski, cieszą się zwykle dużą popularnością. Wśród nich najważniejszą jest zawsze ta pierwsza w październiku, podczas której prezentuje się nowo wybrany samorząd.

Pin It