Pomóż dzieciom przetrwać zimę, Bank Żywności, Góra grosza, Zbiórka nakrętek dla Lubelskiego Hospicjum im. Małego Księcia - w tyk akcjach każdego roku bardzo chętnie biorą udział nasi uczniowie i ich rodziny. Dary pozyskane ze zbiórek od kilku lat trafiają też do dzieci ze świetlicy środowiskowej Pasterzówka oraz do rodzin z naszego osiedla.

Pin It