Wysokość wpłat na Radę Rodziców w ZSO nr 1 w Lublinie

1) pierwsze dziecko - 40 zł
2) drugie dziecko - 20 zł
3) każde kolejne – 0 zł.

BANK POCZTOWY S.A.

nr konta: 42 1320 1104 3038 2817 2000 0001

tytuł wpłaty: Rada Rodziców ZSO nr 1, imię i nazwisko dziecka, klasa, szkoła (SP 45 lub XIV LO).

• koszt utrzymania rachunku - 2 zł / miesięcznie
• wpłaty na poczcie – obarczone prowizją

Pin It