Zapraszamy kandydatów z obwodu naszej szkoły do udziału w elektronicznej rekrutacji realizowanej w dniach 1-12 marca 2021 r.

Aby przejść do strony naboru należy wykorzystać link https://naborsp-kandydat.edu.lublin.eu/lublin/News lub kliknąć w poniższy plakat.

rekrutacja sp45 2021 2022

Szanowni Państwo Rodzice,

Drodzy Uczniowie przyszłych klas pierwszych!

Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa w tym roku szkolnym nie możemy zaprosić Was na tradycyjny Dzień Otwarty Szkoły. Nie rezygnujemy jednak z możliwości pokazania Wam naszej szkoły. Wobec tego wykorzystujemy multimedialne techniki i środki porozumiewania się na odległość. Dziś zajęcia lekcyjne w klasie pierwszej.

Podążamy za dziećmi, dajemy im przestrzeń i jesteśmy dla nich, aby one mogły być sobą. Zaangażowanie i chęć udziału w lekcjach to w naszych klasach najmocniejszy punkt programu. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach, ponieważ pozwalamy im mówić i działać, dając im przestrzeń do uczenia się. Najpierw ćwiczymy powoli. Z czasem, gdy nabierają potrzebnych umiejętności i kompetencji, jest coraz łatwiej i tym samym szybciej. Najbardziej zależy nam na jakości, a nie na ilości. Najważniejszymi kompetencjami jakie chcemy kształtować u naszych uczniów są współpraca, samodzielność i odpowiedzialność. Kroczek po kroczku, tak jak z matematyką, czytaniem czy pisaniem - dojdziemy do wprawy, bo wiemy, że możemy na siebie liczyć.

Dorota Sękowska, wychowawczyni.

 

Komunikat nr 12/20/21

z dnia 12 lutego 2021 r. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 45 oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego od 1 marca 2021 r. do 14 marca 2021 r.

1. Na podstawie § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021, poz. 366) wprowadzającego zmiany w § 1a ust. 1 i § 2b ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1389, z późn. zm.) zawiesza się zajęcia stacjonarne od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 14 marca 2021 r. dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego.

2. Zajęcia w klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

3. Zajęcia w klasach I- III Szkoły Podstawowej nr 45 od dnia 1 marca 2021 r. będą odbywały się w formie stacjonarnej zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych z dnia 11.10.2021 r.

Wojciech Kalicki

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

 Szanowni Państwo Rodzice,

 Drodzy Uczniowie przyszłych klas pierwszych!

Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa w tym roku szkolnym nie możemy zaprosić Was na tradycyjny Dzień Otwarty Szkoły. Nie rezygnujemy jednak z możliwości pokazania Wam naszej szkoły. Wobec tego wykorzystujemy multimedialne techniki i środki porozumiewania się na odległość. Dziś zajęcia sportowe z koszykówki.

Historia dziewczęcych klas profilowanych sięga 2014 roku. Wtedy utworzona została klasa żeńska o profilu koszykówki złożona z kończących właśnie naukę uczennic klas III. Od samego początku dziewczęta bardzo ciężko pracowały na treningach szkolnych łącząc je z nauką na wysokim poziomie. Patronat nad naszą drużyną objął Klub AZS UMCS Lublin wpisując wszystkie trenujące dziewczyny w poczet zawodniczek wielkiej koszykarskiej rodziny. Bardzo częstym elementem są wspólne treningi z zawodniczkami ekstraligowej drużyny AZS UMCS  Pszczółka  Lublin, a my jako drużyna wspólnie uczestniczymy w meczach starszych koleżanek. Od początku drużyna odnosiła duże sukcesy sportowe w Lublinie, będąc wielokrotnie mistrzem miasta Lublin na każdym poziomie klasowym. Pasja i sukcesy dziewcząt trwają do dziś…

W roku szkolnym 2020/2021 zajęcia sportowe z koszykówki dziewcząt prowadzone są na poziomie klas IV – V (16 dziewcząt prowadząca p. Olena Proshchenko), a na poziomie klas VI – VIII w ramach programu Ministerstwa Sportu- Koszykarskie Ośrodki Szkolenia Sportowego Młodzieży-również 16 zawodniczek prowadzonych przez trenerów p. Sławomira Deptę oraz p. Pawła Danielczuka (zajęcia z lekkiej atletyki). Zajęcia dla grupy młodszej odbywają się trzy razy w tygodniu, grupa starsza KOSSM trenuje w systemie zajęć porannych ( 3) i zajęć popołudniowych ( 3 ).

Dziewczyny odnoszą sukcesy na poziomie miasta Lublin, województwa lubelskiego, a Laura Poleszak z kl. 7a została powołana do kadry Polski.

Szanowni Państwo Rodzice,

Drodzy Uczniowie przyszłych klas pierwszych!

Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa w tym roku szkolnym nie możemy zaprosić Was na tradycyjny Dzień Otwarty Szkoły. Nie rezygnujemy jednak z możliwości pokazania Wam naszej szkoły. Wobec tego wykorzystujemy multimedialne techniki i środki porozumiewania się na odległość. W tym tygodniu zajęcia taneczne.

Zajęcia taneczne realizowane są dla klas 1-4 oraz 5-8. Podczas treningów nasi uczniowie mają okazję poznać różnorodne formy tańca, doskonalić swoje talenty oraz rozwijać sprawność fizyczną. Dzięki utworzonym zespołom, uczą się współpracy, zdrowej rywalizacji a także zyskują poczucie własnej i grupowej wartości. Swoje talenty prezentują na wszelkiego rodzaju uroczystościach szkolnych i profesjonalnych turniejach tańca. 

Serdecznie zapraszam do Naszego Tanecznego Świata w SP 45 w Lublinie.

Prowadząca p. Agnieszka Bartkow-Lewandowska.

 

Miło nam poinformować, że nasza szkoła od 19 lutego br. bierze udział w ogólnopolskiej akcji ekologiczno-edukacyjnej „Tusz do paki”.
W naszej placówce zostały umieszczone pojemniki na zużyte tusze do drukarek komputerowych, do których dzieci mogą wrzucać puste tusze zużyte w domu lub pracy rodziców (korytarz segment E, sale świetlicowe).
Celem akcji jest edukacja ekologiczna dzieci, a dzięki nim również dorosłych, w zakresie segregacji tuszów do drukarek-tzw. kartridży.
Zbieramy tylko tusze atramentowe, nie zbieramy laserowych tonerów.
Zachęcamy uczniów do przyniesienia z domu zużytych tuszów z drukarek atramentowych i wrzucenia ich do przygotowanych kartonów. Zebrane w ten sposób odpady Organizator przekaże do recyklingu i zakupi karmę dla zwierząt w Schroniskach na terenie Polski.

Ucząc się w domu ciągle możemy pomagać zwierzakom. Wystarczy, że pustego tuszu nie wyrzucisz do kosza. Po powrocie do szkoły pamiętaj wrzucić tusz do paki, bo w schronisku ciągle pomocy potrzebują zwierzaki.

Wszelkie dodatkowe informacje są dostępne na stronie:
https://tuszdopaki.pl/

Facebook Organizatora:
https://www.facebook.com/biurotuszdopaki

Zapraszamy! Wychowawcy świetlicy SP45.

Szanowni Państwo Rodzice dzieci 6 i 7-letnich!
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną naszej szkoły.
Elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych od 1 do 12 marca 2021 r. - KLIKNIJ
 

str1 folder na str

sukcesy sp45

kolagefree

Szanowni Państwo Rodzice,

Drodzy uczniowie przyszłych klas pierwszych!

Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa w tym roku szkolnym nie możemy Was zaprosić na tradycyjny Dzień Otwarty Szkoły. Nie rezygnujemy jednak z możliwości pokazania Wam naszej szkoły. Wobec tego wykorzystujemy multimedialne techniki i środki porozumiewania się na odległość. Zapraszamy Was do obejrzenia w formie video wybranych zajęć, które realizujemy w naszej szkole. Tym razem przedstawiamy zajęcia świetlicowe.
Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30- 17.00.

Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, pomoc w nauce, zapewnienie warunków do rekreacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Uczniowie uczęszczający do świetlicy biorą udział w zajęciach plastycznych, czytelniczych, muzyczno-ruchowych oraz swobodnych zabawach i grach stolikowych zgodnie z zainteresowaniami. Dzieci mają również możliwość oglądania ulubionych filmów, programów czy słuchania muzyki. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz muzyczno-ruchowym. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych jak również na stronie internetowej szkoły, natomiast zajęcia muzyczno-ruchowe prezentujemy w poniższym filmie.

W imieniu wychowawców świetlicy-Magdalena Kukier.

 Elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych - KLIKNIJ

Szanowni Państwo rodzice,

Drodzy uczniowie przyszłych klas pierwszych!

Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa w tym roku szkolnym nie możemy Was zaprosić na tradycyjny Dzień Otwarty Szkoły. Nie rezygnujemy jednak z możliwości pokazania Wam naszej szkoły. Wobec tego wykorzystujemy multimedialne techniki i środki porozumiewania się na odległość. Zapraszamy Was do obejrzenia w formie video wybranych zajęć, które realizujemy w naszej szkole. W tym tygodniu zajęcia świetlicowe.
Świetlica szkolna jest miejscem, w którym uczniowie naszej szkoły mogą miło, przyjemnie i pożytecznie spędzić czas przed i po lekcjach. Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 6.30- 17.00.

Celem świetlicy szkolnej jest zapewnienie uczniom opieki w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, pomoc w nauce, zapewnienie warunków do rekreacji, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień. Uczniowie uczęszczający do świetlicy biorą udział w zajęciach plastycznych, czytelniczych, muzyczno-ruchowych oraz swobodnych zabawach i grach stolikowych zgodnie z zainteresowaniami. Dzieci mają również możliwość oglądania ulubionych filmów, programów czy słuchania muzyki. Wśród wielu różnorodnych form zajęć świetlicowych najbardziej lubianymi są zajęcia o charakterze plastyczno-technicznym oraz muzyczno-ruchowe. Prace uczniów eksponowane są na gazetkach ściennych jak również na stronie internetowej szkoły, natomiast zajęcia muzyczno-ruchowe prezentujemy w filmie.

W imieniu wychowawców świetlicy-Magdalena Kukier.

plakat zbiorka zwierzaki

Szanowni Państwo Rodzice,

Drodzy Uczniowie przyszłych klas pierwszych!

Ze względu na trwającą pandemię koronawirusa w tym roku szkolnym nie możemy zaprosić Was na tradycyjny Dzień Otwarty Szkoły. Nie rezygnujemy jednak z możliwości pokazania Wam naszej szkoły. Wobec tego wykorzystujemy multimedialne techniki i środki porozumiewania się na odległość. Od 15 lutego, co tydzień zapraszamy Was do obejrzenia w formie video wybranych zajęć, które realizujemy w naszej szkole. W tym tygodniu zajęcia z robotyki i programowania. Są to zajęcia rozwijające kreatywność z informatyki prowadzone z wykorzystaniem zestawów Abilix Krypton 4. Zajęcia są realizowane jako dodatkowe dla uczniów z klas 2, 3, 5 i 6. Cieszą się one dużym zainteresowaniem, a radość i pasja z jaką dzieci konstruują kolejne roboty utwierdza w przekonaniu, że zasadna była inwestycja w zakup wysokiej klasy sprzętu, na którym pracujemy. Zajęcia są prowadzone w formie cotygodniowych, dwugodzinnych spotkań realizowanych w 8-osobowych grupach. Każda grupa zrealizuje od sześciu do dziewięciu takich spotkań. Zajęcia prowadzi p. Arkadiusz Majewski.

Elektroniczna rekrutacja do klas pierwszych - KLIKNIJ

Komunikat nr 11/20/21

z dnia 12 lutego 2021 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 45

oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego

od 15 lutego 2021 r. do 28 lutego 2021 r.

 1. Na podstawie § 1a ust. 1 § 2b ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 12 lutego 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021, poz. 283) od dnia 15 lutego 2021 r. do dnia 28 lutego 2021 r. zawiesza się zajęcia  stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego.
 2. Zajęcia w klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Zajęcia w klasach I- III Szkoły Podstawowej nr 45 od dnia 15 lutego 2021 r. będą odbywały się w formie stacjonarnej zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych z dnia 11.10.2021 r.

Wojciech Kalicki

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Szanowni Państwo rodzice dzieci 6 i 7-letnich!

Przedstawiamy terminy i zasady rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej w roku szkolnym 2021/2022:

Termin: od 1 marca 2021 r. do 12 marca 2021 r.

 • Do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej z określonym obwodem, dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu, na podstawie zgłoszenia (sposoby składania wniosku zgłoszeniowego poniżej).
 • Publikacja list kandydatów, którzy zgłosili się do szkoły obwodowej, będzie miała miejsce 19 marca 2021 r. o godz. 12:00.

Rekrutacja na wolne miejsca dla kandydatów spoza obwodu danej szkoły

Termin: od 22 marca 2021 r. do 29 marca 2021 r.

 • Rekrutacja na wolne miejsca wymaga złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 31 marca 2021 r. o godz. 12:00.

Od 31 marca 2021 r. godz. 12.00 do 7 kwietnia 2021 r., godz. 14:00 należy potwierdzić chęć podjęcia nauki w klasie pierwszej poprzez złożenie dokumentu „Potwierdzenia woli zapisania kandydata do szkoły”. W celu potwierdzenia woli podjęcia nauki po zakwalifikowaniu się kandydata do wybranej szkoły należy postąpić analogicznie, jak przy składaniu wniosków.

9 kwietnia 2021 r., o godz. 13:00 nastąpi podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Jeżeli kandydat nie zakwalifikuje się do żadnej z wybranych szkół, rodzic powinien zgłosić się do szkoły obwodowej. Kandydat taki może uczestniczyć w rekrutacji uzupełniającej, która będzie prowadzona od 4 maja 2021 r. do 7 maja 2021 r.

UWAGA:

 • Każdy z kandydatów może złożyć tylko jeden wniosek: zgłoszeniowy albo rekrutacyjny - oznacza to, że kandydaci, którzy będą przystępowali do rekrutacji na wolne miejsca poza obwodem swojej szkoły, nie składają w swoich szkołach obwodowych wniosku zgłoszeniowego. Informacja ta dotyczy szkół, których organem prowadzącym jest gmina Lublin.
 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca będą prowadziły tylko te szkoły, które po zapisach kandydatów zamieszkałych w obwodzie danej szkoły będą dysponowały jeszcze wolnymi miejscami.
 • Kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym ma możliwość wyboru maksymalnie 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Lublin, które we wniosku rekrutacyjnym wskazuje w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanej.
 • Powyższe terminy obowiązują również: dzieci, które ubiegają się o przyjęcie do oddziału sportowego, a także dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które ubiegają się o przyjęcie do oddziału ogólnodostępnego lub oddziału integracyjnego w wybranej szkole podstawowej.

Wnioski zgłoszeniowe i rekrutacyjne dostępne będą na stronie Lubelskiego Portalu Oświatowego: edu.lublin.eu w zakładce "aplikacje dla rodziców/kandydatów", w której należy wybrać zakładkę "elektroniczna rekrutacja do szkół podstawowych".

Sposoby składania wniosków zgłoszeniowych lub rekrutacyjnych

 • Osoby posiadające podpis kwalifikowany lub profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do szkoły. W takim przypadku niezbędne są podpisy kwalifikowane lub profile zaufane obojga rodziców/opiekunów. W przypadku rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko wymagany jest wyłącznie jego podpis.
 • Osoby nie mające możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, mogą:
 • wypełnić wniosek w formie elektronicznej, wydrukować go, podpisać i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika szkoły.
 • wydrukować czysty wniosek z zakładki „pliki do pobrania”, wypełnić go odręcznie i dołączając wymagane załączniki, złożyć w placówce pierwszego wyboru, w miejscu wskazanym przez pracownika szkoły.

Przydatne linki:

Strona elektronicznej REKRUTACJI

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Samorząd Uczniowski zaprasza do skorzystania z wyjątkowej usługi walentynkowej. Z okazji zbliżającego się Święta Zakochanych proponujemy przekazywanie zdalnych walentynek do wskazanych osób z zachowaniem tajemnicy kto je przesłał.  Wiadomości dowolnej pozytywnej treści można przesłać na czacie aplikacji MS Teams do Oliwii Frączek, która jest Przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego lub Pana Arkadiusza Majewskiego opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Koniecznie należy zaznaczyć do jakiego ucznia lub nauczyciela ma być przekazana korespondencja. Walentynki mogą zawierać tekst (wierszyki itp.), grafikę lub wszelkie inne formy możliwe do wysłania w aplikacji MS Teams. Na wiadomości czekamy do 13 lutego 2021. Dnia 14 lutego 2021 zostaną one przekazane do wskazanych osób w aplikacji MS Teams z zachowaniem w tajemnicy kto je wysłał.

Komunikat nr 10/20/21

z dnia 29 stycznia 2021 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 45

oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego

od 1 lutego 2021 r. do 14 lutego 2021 r.

 1. Na podstawie § 1a ust. 1 § 2b ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021, poz. 202) od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 14 lutego 2021 r. zawiesza się zajęcia  stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego.
 2. Zajęcia w klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Zajęcia w klasach I- III Szkoły Podstawowej nr 45 od dnia 1 lutego 2021 r. będą odbywały się w formie stacjonarnej zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych z dnia 11.10.2021 r.

Wojciech Kalicki

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

W imieniu wszystkich uczniów Samorząd Szkolny przygotował wideo-życzenia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka. Serdecznie zapraszamy do ich zobaczenia w poniższej krótkiej animacji.

Komunikat nr 9/20/21

z dnia 15 stycznia 2021 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 45

oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego

od 18 stycznia 2021 r. do 31 stycznia 2021 r.

 1. Na podstawie § 1a ust. 1 § 2b Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 stycznia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021) od dnia 18 stycznia 2021 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. zawiesza się zajęcia  stacjonarne dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego.
 2. Zajęcia w klasach IV – VIII Szkoły Podstawowej nr 45 oraz w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Zajęcia w klasach I- III Szkoły Podstawowej nr 45 od dnia 18 stycznia 2021 r. będą odbywały się w formie stacjonarnej zgodnie z Wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas 1-3 szkół podstawowych z dnia 11.10.2021 r. Szczegółowe Procedury BHP dla uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 45, ich rodziców i pracowników szkoły określone są w  załączniku nr 1.

Wojciech Kalicki

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

W dniu 29 grudnia 2020 r. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała aktualizację Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty obowiązującą w roku szkolnym 2020/2021. Zachęcamy ósmoklasistów i ich rodziców do zapoznania się z dokumentem:

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

Dodatkowo polecamy naszym uczniom z klas 8 zapoznać się z poniższą prezentacją:

PREZENTACJA O EGZAMINACH W 2021 R.

zyczenia2020

Klasa 4a pod opieką Pani Agnieszki Bartkow-Lewandowskiej wspólnie z Infinitum Agencją Eventową pomogły potrzebującej rodzinie w ramach akcji Szlachetna Paczka. Dzięki tej współpracy wybrana rodzina otrzymała aż 37 paczek.

Dziękujemy wszystkim za serce okazane potrzebującym w tym trudnym czasie. Dobro powraca!

Na profilu Facebook Infinitum Agencji Eventowej można znaleźć krótkie podsumowanie tego działania. https://www.facebook.com/infinitumlublin/posts/1793224720842257

Zapraszamy do galerii zdjęć przedstawiającej zbiórkę w naszej szkole.

Szanowni Państwo,

przedstawiamy zasady korzystania z lodowiska "Biały Orlik" przy Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta, ul. Radzyńska 5 w czasie pandemii COVID-19. Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są zachować szczególne zasady bezpieczeństwa, zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące czasu pandemii COVID-19.

Lodowisko /o powierzchni ok. 500 m²/ czynne nieodpłatnie od 12 grudnia 2020 r.

w dni nauki szkolnej w godz. 16.00 - 20.00

w dni wolne od nauki szkolnej w godz. 9.00-14.00, 15.00 - 20.00

UWAGA!

W związku z obowiązującymi przepisami

lodowisko - Biały Orlik

będzie nieczynne od  28 grudnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r.

 

 Regulamin korzystania z lodowiska „Biały Orlik” na czas trwania pandemii COVID-19

/ważny od dnia 12.12.2020 do odwołania/

 1. Obowiązuje bezwzględny zakaz uczestniczenia w zajęciach na lodowisku przez osoby z objawami infekcji.
 2. Zarówno przy wejściu jak i na terenie lodowiska, w szatniach, toalecie obowiązuje zasada zachowania dystansu społecznego /1,5 – 2 m/ oraz zasłanianie ust i nosa.
 3. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest zdezynfekować dłonie przed wejściem oraz przy wyjściu z terenu obiektu. Środki do dezynfekcji rąk znajdują się przy wejściu na lodowisko oraz w toaletach. Środki dezynfekcji zapewnia organizator lodowiska.
 4. Uczestnicy zajęć do lat 7 mogą korzystać z lodowiska wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 5. Na teren obiektu mogą wejść wyłącznie uczestnicy zajęć. Obowiązuje zakaz udziału publiczności.
 6. Zajęcia odbywają się w wyznaczonych tercjach, które rozpoczynają się o pełnych godzinach i trwają 45-minut zgodnie z grafikiem dostępnym u Animatora zajęć na lodowisku lub w gablocie przy wejściu na lodowisko. Przerwa (15 minut) przeznaczona jest na dezynfekcję obiektu.
 7. W zajęciach ma prawo wziąć udział każdorazowo do 20 uczestników.
 8. Wypożyczalnia łyżew jest nieczynna do odwołania. Każdy z uczestników korzysta na lodowisku ze swoich łyżew.
 9. Jazda na lodowisku odbywać się może tylko we wskazanym kierunku, zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez Animatora lodowiska.
 10. Każdy uczestnik zajęć zobligowany jest do wykonywania poleceń Animatora lodowiska.
 11. W przypadku naruszenia regulaminu uczestnik może zostać poproszony o opuszczenie obiektu lodowiska.
 12. Osobom korzystającym z lodowiska zabrania się:
  a. używania kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z lodowiska,
  b. siadania na bandach okalających lodowisko,
  c. jazdy z dziećmi na rękach,
  d. wnoszenia i spożywania napojów i jedzenia na tafli lodowiska,
  e. chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu,
  f. niszczenia tafli lodu.
 13. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu Zarządzający nie ponosi żadnej odpowiedzialności.
 14. Ze względów epidemiologicznych zakazuje się gromadzenia osób przed wejściem na taflę lodowiska.
 15. Uczestnicy zajęć ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 16. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych Animator lodowiska ma prawo odwołać zajęcia.

Dyrektor

Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

Wojciech Kalicki

Szanowni Rodzice oraz Kochani Uczniowie,

Nasza Szkoła włącza się w akcję zorganizowaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej pt. "Razem na Święta".

Celem tej akcji jest zachęcenie wszystkich do niesienia pomocy, wsparcia drugiemu człowiekowi w okresie przedświątecznym i Świąt Bożego Narodzenia oraz budowania wspólnot i więzi międzypokoleniowych.

W ramach akcji proponujemy następujące działania:

*Kartka dla seniora z Domu Pomocy Społecznej,

*Kartka dla medyków z lubelskich szpitali walczących z COVID-19.

Zapraszamy wszystkich do włączenia się w tę piękną inicjatywę. Zachęcajcie też swoich bliskich, znajomych poprzez dodawanie na naszym szkolnym Facebooku w komentarzu zdjęć wykonanych kartek z dopiskiem, gdzie zostały wysłane. Wyślijcie też kartki do nas, to stworzymy szkolną, zdalną wystawę Waszych prac (e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Zapraszamy do wspólnej akcji.

Pamiętajmy o tym, że dobro raz podarowane wraca z podwójną siłą!

Akcja trwa do 22 grudnia 2020r.

Pozdrawiam, M.Kukier

Zobacz nasz profil na FACEBOOK'u i obejrzyj naszą prezentację.

Komunikat nr 8/20/21

z dnia 25 listopada 2020 r.

Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

w sprawie ograniczenia funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 45

oraz XIV Liceum Ogólnokształcącego

od 30 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2021 r.

 1. Na podstawie § 1a, § 2b i § 2c Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2087) od dnia 30 listopada 2020 r. do dnia 3 stycznia 2021 r. zawiesza się zajęcia  stacjonarne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 45 oraz dla uczniów XIV Liceum Ogólnokształcącego.
 2. Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 45 oraz w XIV Liceum Ogólnokształcącym będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 3. Od 30 listopada br. będzie zapewniona opieka w świetlicy szkolnej dla uczniów, których rodzice są bezpośrednio zaangażowani w walkę z pandemią COVID-19. Zainteresowanych Państwa Rodziców prosimy o zgłaszanie takiej potrzeby do wychowawców klas.
 4. Zimowa przerwa świąteczna – od 23 grudnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Wojciech Kalicki

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1

im. Zbigniewa Herberta w Lublinie

UWAGA!!! KURATORIUM OŚWIATY PODAŁO NOWE TERMINY KONKURSÓW!!!

Harmonogram i zasady II etapu konkursów przedmiotowych Lubelskiego Kuratora Oświaty:

 • JĘZYK ANGIELSKI – 4.12.2020 r., godz. 9.00
 • BIOLOGICZNY – 08.12.2020 r., godz. 9.00
 • GEOGRAFICZNY – 09.12.2020 r., godz. 9.00
 • HISTORYCZNY – 14.12.2020 r., godz. 9.00
 • JĘZYK NIEMIECKI – 15.12.2020 r., godz. 9.00
 • JĘZYK HISZPAŃSKI – 16.12.2020 r., godz. 9.00
 • MATEMATYCZNY – 17.12.2020 r., godz. 9.00
 • POLONISTYCZNY – 18.12.2020 r., godz. 9.00

           

 1. Miejsce przeprowadzenia eliminacji II etapu – Szkoła Podstawowa nr 45 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie, ul. Radzyńska 5, sala B9.
 2. Godzina rozpoczęcia eliminacji II etapu – godz. 9.00.
 3. Czas trwania konkursów II etapu - 90 minut.
 4. Na konkurs uczeń zgłasza się 20 minut przed rozpoczęciem eliminacji wraz z aktualną legitymacją szkolną.
 5. Uczeń przy wejściu do szkoły dezynfekuje ręce, ma założoną osłonę ust i nosa oraz utrzymuje dystans społeczny wobec innych osób wynoszący minimum 1,5 m.

Źródło: Kuratorium Oświaty w Lublinie